PIC9001
PIC1

บริการดุจญาติมิตร-คิดราคาแบบเพื่อน-เปรียบเสมือนครอบครัว...........เดียวกัน ให้เราได้บริการท่าน 095-293-6598 หรือ 062-952-2954

บริการรถตู้ให้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ VIP
เที่ยวทั่วไทย กับ ลุงภาพ ใจดี

เช่ารถตู้ VIP แบบเหมารายวันทั้งแบบรวมน้ำมัน
เช่ารถตู้ VIP แบบเช่ารายวันไม่รวมค่าน้ำมัน
เช่ารถตู้ VIP เที่ยวทั่วไทย เช่ารถตู้ สัมนา เช่ารถตู้ประจำโรงงาน
095-293-6598 หรือ 062-952-2954
ลุงภาพครับ
หากท่านต้องการคุณภาพ ทั้งรถและบริการ ต้อง ทีมงานลุงภาพ ใจดี


e-mail : amata.van@gmail.com

PIC5

บริการรถตู้ให้เช่า VIP และ รถเก๋ง พร้อมคนขับ เช่ารถตู้ VIP ราคาถูก
เช่ารถตู้ VIP หรือ เก๋ง แบบท่องเที่ยว - สัมมนา และ ประจำโรงงาน

PIC6
ที่ผ่านมาได้รับคำชมมากมาย ทั้งบริการรถตู้ให้เช่า และรถเก๋ง รวมถึงคนขับรถ
เราคุ้มครองท่านด้วย ประกันภัยชั้น
1 ตลอดการเดินทางเมื่อท่านเช่ารถตู้กับเรา
PIC7
บริการรถตู้ให้เช่า ทุกระดับประทับใจ เช่ารถตู้ ต้อง ลุงภาพ ใจดี
095-293-6598 , 062-952-2954
e-mail : amata.van@gmail.com

บริการรถตู้ให้เช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย รถตู้ให้เช่า
รถตู้ให้เช่า
แบบ VIP

ทั้ง Commuter D4D และ Ventury
พร้อมประกันภัยชั้น1


พนักงานขับรถตู้ให้เช่า สุภาพ ชำนาญเส้นทางรถตู้ให้เช่า จะเช่ารถตู้ไปเที่ยวหรือไปสัมมนา บริการรถตู้ให้เช่า ท่องเที่ยวทั่วไทยไปไหนมาไหนใช้

บริการรถตู้ให้เช่า

เดินทางไปกับลุงภาพใจดี เรามีบริการรถตู้ให้เช่าคุณภาพดี คนขับรถตู้ให้เช่าสุภาพ เอาใจลูกค้า
เช่ารถตู้ ต้องลุงภาพใจดี


สบายใจเรื่องการเดินทาง หมดกังวลกับเรื่องคนรถ เพราะนี้คือทีมงานที่มีคุณภาพ


รายละเอียดการจองรถตู้ให้เช่า


เงื่อนไขโดยทั่วไป


1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถ โดยเด็ดขาด

3.ผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ ภายในรถ โดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ โดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

5. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

6. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


เช่ารถตู้ จองเลย


PIC22

PIC23

รถตู้ให้เช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย เช่ารถตู้ ไปทำงานต่างจังหวัด
สบายใจไปกับทีมงานรถตู้ลุงภาพ

PIC24

บริการรถตู้ให้เช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย บริการรถตู้เช่า ไปทำงานต่างจังหวัด
สบายใจไปกับทีมงานรถตู้ลุงภาพ


แบบที่ 1 ไม่รวมน้ำมัน(คิดราคา/วัน)


ในวันเริ่มเดินทาง บริษัทฯ จะเติมน้ำมัน เต็มถังให้กับลูกค้า (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้)
การเติมน้ำมันในครั้งต่อๆ ไป ระหว่างการเดินทาง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเต็มถัง เมื่อเสร็จงาน และถึงจุดหมายปลายทาง
ค่าจอดรถ ค่าผ่านทาง(ทางด่วน) และการนำรถเข้าสถานที่ต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 คิดราคา/เที่ยวใช้ในกรณีที่ต้องการให้ไปส่งหรือไปรับกลับ
มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน (พนักงานขับรถ จะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด)
ค่าจอดรถ ค่าผ่านทาง(ทางด่วน) และการนำรถเข้าสถานที่ต่าง ๆ
นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกฎกติกาในการเช่ารถตู้


อัตราค่าเช่าเริ่มต้นสำหรับ D4D – Ventury วันละ 1,800 - 2,000 บาท ยกเว้นเทศกาลหรือการเดินทางที่ไม่ปรกติ
การคิดเวลาเช่านับจากวันเช่าเป็นวันแรก ไม่ว่าออกเวลาใดก็ตาม ระหว่างการเดินทางใช้รถได้ตั้งแต่ 8.00น.-19.00น วันกลับต้องไม่เกิน 19.00 น. หากเกินกว่านั้นคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 24.00 น. คิดเป็นอีก 1 วัน
วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
การออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้พนักงานขับรถ ขับรถติดต่อกันไม่เกินสี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถต่อไปได้อีกสี่ชั่วโมงติดต่อกัน
หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป


กฎกติกาในการจองรถตู้


ติดต่อโดยตรงได้ที่ ลุงภาพใจดี โทรศัพท์ 095-293-6598 , 062-952-2954

ทางลุงจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หากรถที่ท่านเลือกไม่ว่าง ทางบริษัทจะแจ้งคันอื่นที่ว่างและสเปกใกล้เคียงกันให้ท่านเลือกอีกครั้ง
หลังจากที่ท่านตกลงใช้บริการ ให้โอนเงินมัดจำแล้วเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
ส่งแผนที่และจุดรับ,โปรแกรมการเดินทางโดยส่งทางแฟ็กซ์หรืออีเมล์กฎกติกาในการวางมัดจำ


ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี สุภาพ บัวลอยเลิศ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทพารักษ์
เลขที่ 259-2-92407-5
บัญชี ออมทรัพย์ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางกลับเรียบร้อย
โอนเงินแล้วโปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน Fax 02-383-1680
หลักฐานการโอนเงินมาที่ลุงภาพ การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทสามารถบอกเลิก
การเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เมื่อโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วกรุณาให้ รายละเอียดการเดินทาง ด้วยครับ คลิ๊กจองเลยPIC42
PIC43
PIC44
PIC45
PIC46
PIC47
PIC48
PIC49
PIC50
PIC51
PIC52
PIC53

ติดต่อ ลุงภาพ ใจดี เรื่องการเดินทาง
Visit 1097
Presented by www.van-amata.com
©2018 All Rights Reserved | Design by van-amata.com